Tolk-/Vertaalservice M.G. Verharen

 

Voor al uw vertalingen en tolkopdrachten in het uit het Spaans.

Uit wie bestaat Tolk-/Vertaalservice M.G. Verharen?

 

Ik, Marjo Verharen, ben de eigenares van Tolk-/Vertaalservice M.G. Verharen en lever tolk- en vertaaldiensten van Spaans naar Nederlands en vice versa. Afspraken worden duidelijk gemaakt en nagekomen. Marjo Verharen is gespecialiseerd in professionele juridische vertalingen en tolkdiensten en staat ook als zodanig onder de specialisatie in het Register beëdigde tolken en vertalers. Dit houdt in dat ik u deskundigheid bied en u uw vertaalwerk met een gerust hart aan mij kunt uitbesteden. Vanzelfsprekend ga ik uiterst zorgvuldig om met uw documenten en ben ik gebonden aan geheimhouding.

 

Kortom, ik bied u: professionaliteit.

 

 

Vertalingen op verschillende gebieden

 

* Juridisch/notarieel: statuten, contracten, volmachten, verweerschriften, dagvaardingen, processen-verbaal, huwelijkse voorwaarden.

 

* Officiële documenten: geboorteaktes, huwelijksaktes, scheidingsaktes, verklaringen van afstand van de nationaliteit, diploma’s.

 

 

 

Particulier, organisaties & overheid

 

Tolk-/Vertaalservice M.G. Verharen verzorgt professionele vertalingen voor particulier, bedrijven en overheid uit het Spaans naar het Nederlands en vice versa. Daarbij wordt vanzelfsprekend alle zorg besteed aan een correct en zorgvuldig grammaticaal gebruik van de taal en wordt ook gelet op de doelgroep waarvoor de tekst bedoeld is, het bedrijfsimago en het doel van de vertaling.

 

 

Beëdigen en legaliseren

 

Documenten van officiële instanties moeten meestal beëdigd worden. Dit gebeurt door aanhechting van de vertaling aan het document waarna deze wordt voorzien van de stempel en handtekening van de vertaler. De brontekst en de vertaling worden samen met de verklaring onverbrekelijk aan elkaar gehecht.

 

 

Niet elke vertaler mag een vertaling beëdigen. Beëdigingen mogen alleen worden verricht door vertalers die geregistreerd staan in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

 

In dit register zijn de tolken en vertalers opgenomen die aan de kwaliteits- en bijscholingseisen voldoen.

 

Marjo Verharen verzorgt professionele beëdigde vertalingen. De echtheid van de handtekening op een document kan op twee manieren worden bevestigd: met een apostille of legalisatie. Als het document bestemd is voor een land dat het apostilleverdrag heeft ondertekend, wordt het document voorzien van een apostille.

 

Documenten die meestal beëdigd vertaald moeten worden zijn:

 

 

* Officiële documenten: geboorteaktes, huwelijksaktes, scheidingsaktes, verklaringen van afstand van de nationaliteit, diploma’s.

 

* Juridische/notariële documenten: statuten, contracten, volmachten.

 

* Strafrechtelijke documenten: verweerschriften, dagvaardingen, processen-verbaal.

 

 

Wat kosten vertalingen en tolkopdrachten?

 

De kosten van een vertaling of tolkopdracht zijn geheel afhankelijk van de opdracht en het vereiste specialisme. Bij vertaalopdrachten wordt de prijs berekend op basis van het aantal woorden in de doeltekst. Het tarief per woord dat gehanteerd wordt is afhankelijk van een aantal factoren: type tekst, lengte, urgentie, eventueel weekend- of spoedtarief, beëdigd of niet (bij grote opdrachten kan een kwantumkorting worden gegeven).

 

 

Tolkopdrachten geschieden op uurbasis.

 

De prijs voor een professionele tolkdienst is maatwerk en afhankelijk van verschillende factoren. Neem voor een prijs voor uw specifieke dienst via onderstaande link contact op met Tolk-/Vertaalservice M.G. Verharen.

 

Voor het verlijden van aktes bij de notaris wordt een vast tarief gehanteerd. In dit tarief zijn de voorbereiding, reistijd en reiskosten inbegrepen. Er komen dus geen andere kosten bij.

 

U kunt rechtstreeks zaken doen met Tolk-/Vertaalservice M.G. Verharen zonder tussenkomst van intermediairs en dus zonder extra toeslagen.

 

Wilt u de precieze kosten weten? Neem dan voor een vrijblijvende offerte contact op.

 

 

 

 

 

 

Tolk-/Vertaalservice M.G. Verharen

KvK: 17274234

btw-nummer: NL002185187B43

Juridisch

Notarieel

Internationale

Samenwerking

Tolk-/Vertaalservice M.G. Verharen, KvK 17274234

 

Marjo Verharen staat ingeschreven in het Register voor beëdigde tolken en vertalers  onder nummer 888.

 

Lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV).

 

Lid van de alumnivereniging SIGV Gerechtstolken & Juridisch Vertalers.